Preoblikovanje prodajalcev v prodajalce specialiste

na kozmetičnem področju

Koncept izobraževalnega programa


GECos izobraževalni program je neformalna oblika izobraževanja na kozmetično-tržnem področju, s katerim želimo podjetjem, organizacijam in posameznikom izboljšati in predvsem olajšati njihovo poslovanje. Delodajalcem, ki želijo svoje osebje dodatno izobraziti,  pomagamo nadaljevati njihov razvoj v okviru dviga kakovosti zaposlenih in jim s tem omogočiti še boljše poslovne rezultate.

Zaposleni v kozmetični dejavnosti izhajajo iz različnih strokovnih ali manj strokovnih poklicev, vendar je za uspešno delovanje posameznika na trgu pomembno in potrebno dodatno prilagojeno strokovno usposabljanje. Nekatera podjetja so se zato usmerila na proizvajalce ali dobavitelje oziroma ponudnike drugih podobnih izobraževanj in so jih skušali glede na lastne potrebe prilagoditi sebi. Tovrstno usposabljanje je mnogim omogočalo napredek, vendar so si še vedno prizadevali pridobiti celovito usmerjeno znanje, s katerim bi pridobili dodatno sigurnost in lažje uvajanje predvsem novo zaposlenih v delo. Tako bi se povečala produktivnost in znižali stroški poslovanja.

Rešitev za to je bila priprava posebnega učnega programa, ki s celovitim pristopom dopušča kozmetični dejavnosti učinkovitejšo pot k naprednemu poslovanju. Izvajalci programa – predavatelji so zato izključno osebe z dolgoletnimi izkušnjami na področjih:

·         trženja kozmetičnih izdelkov in storitev,

·         vodenja in kadrovanja v kozmetični dejavnosti,

·         ustvarjanja kakovostnih odnosov med zaposlenimi in kupci, potrošniki ali strankami,

·         komuniciranja v kozmetični dejavnosti,

·         poznavanja karakteristik uporabe in trženja dekorativnih izdelkov,

·         poznavanja karakteristik in trženja izdelkov ter storitev za nego kože,

·         poznavanja karakteristik izdelave, uporabe, ponudbe ter prodaje dišav.

GECos izobraževalni program je prilagojen podjetjem, ki se srečujejo z izzivi pri svojem razvoju. Omogoča vso potrebno znanje, s katerim postane poslovanje hitrejše, bolj učinkovito in, kar je najbolj pomembno, motivirajoče za izvajalce različnih aktivnosti v kozmetični in njej sorodnim dejavnostim. Program je nastajal vrsto let, saj je bilo potrebno veliko preverjanj, poizkusov, sledenj in nenehnih uvajanj, predvsem novih tržnih pristopov, ki se soočajo s spremembami. Pomembno je tudi, da so bile vse navedene aktivnosti izvedene izključno s strani oseb, ki so s posameznimi strokovnimi segmenti dela in s tržno povezanimi dejavniki teoretično in praktično dobro seznanjeni.

GECos izobraževalni program omogoča preverjene, strokovne  rešitve v okviru uvajanja posameznih segmentov v prakso in sicer v obliki treningov ali coachinga. Prilagojen je potrebam ali željam posameznega podjetja oziroma posameznika in zagotavlja rešitve na osnovi razdelanega in preverjenega prodajnega pristopa. Sestavljen je iz teoretičnih in praktičnih modulov, ki zajemajo vse potrebne segmente - od vodenja, trženja, komuniciranja, ustvarjanja odnosov s kupci ali sodelavci do osnovnih spoznavanj izdelkov, njihovih karakteristik ter temu prilagojenih tehnik za uspešno predstavitev in prodajo.

 

Podjetja, ki kozmetične izdelke ali storitve tržijo, se vse bolj soočajo z zahtevnimi aktivnostmi in obseg njihovega dela se nenehno povečuje. Do potrošnikov ali strank želijo obdržati kakovostno delovanje in si tako zagotoviti doseganje zastavljenih ciljev. Za to potrebujejo orodje, ki v osnovi zagotavlja podporo in predvsem olajša procese uvajanja v delo v postopkih preoblikovanja zaposlenih ali dopolnjevanja njihovega znanja.

Koristi GECos izobraževalnega programa

GECos je nepogrešljivo orodje, ki deluje kot vir informacij v kozmetičnem okolju. Z njegovo uporabo se kreira kakovostno osebje, olajša se zbiranje informacij, izboljša se komuniciranje znotraj kroga zaposlenih in posledično raste raven prodajnih postopkov. Izobraževalni program omogoča konkretne prodajne rešitve, ki se navezujejo na kozmetično področje s prilagojenimi učnimi programi.

Vodje imajo z uporabo programa boljši in večji pregled nad produktivnostjo zaposlenih, vključno s prodajo. Do zaposlenih pristopajo lažje, hitreje, bolj odprto in prav zato veliko bolj učinkovito. Na takšen način delujejo predvsem bolj organizirano, bolje lahko načrtujejo prodajne cilje in lažje spremljajo podrejene in celoten prodajni proces.

 

Glavne prednosti rešitev GECos izobraževalnega programa

·         Prodajalci specialisti s pridobljenim znanjem učinkoviteje pristopajo do prodaje, saj se znanje in vsi postopki, vključno z vodenjem, konkretno navezujejo na njihovo dejavnost.

·         Podjetje, vključno z vodji, lažje vrši nadzor in korake zaposlenih, ki so potrebni za nadgradnjo oziroma razvoj prodaje.

·         Prodajni procesi pridobijo možnosti stalnega izboljševanja.

·         Prodajalce specialiste v okviru izobraževanja redno spremljamo, opominjamo in tako so pripravljeni slediti spremembam, nasvetom in razvoju ter zaporedju prodajnih korakov. S tem prodaja, medsebojni odnosi in lojalnost do potrošnikov dosežejo višjo raven pristopa.

·         Prodajalci specialisti se v izobraževalni program vključujejo aktivno, zlasti na področjih uporabe izdelkov za nego kože, ličil in dišav, vključno s temu prilagojenimi postopki prodaje, komuniciranja, vodenja zaposlenih in izvajanja različnih aktivnosti.

·         Vključuje se tudi uvajanje asistentov, ki bodo sodelavcem lažje pomagali predvsem z izkušnjami, ki izhajajo iz kredibilnega poznavanja okoliščin dela in potreb kozmetičnega trga.

Kaj podjetja posamezniki ali ustanove z izborom GECos izobraževalnega programa pridobijo

·         Sigurnost, ki se izkazuje z dokazilom izvajalca GECos izobraževalnega programa o opravljenem izobraževanju kandidata pred zaposlitvijo. Podjetja tako zaposlijo osebo, ki je v osnove kozmetične in sorodne dejavnosti že uvedena, kar dopušča pospešeno nadgradnjo novih aktivnosti in zmanjšuje čas uvajanja ter stroške osnovnega izobraževanja.

Izobraževanje vodi Evgen Gec 041368741

 Studio Nives
Copyright © Studio Nives